Bestuur en commissies


Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Ronald van Bleek, voorzitter
voorzitter@tvmariahoeve.nl
Barry Martijn, penningmeester
penningmeester@tvmariahoeve.nl
Trudy van der Kroft, bestuurslid Activiteitencommissie
activiteiten@tvmariahoeve.nl

Albert Bosma, secretaris secretaris@tvmariahoeve.nl

Ineke Frijters, bestuurslid Technische Commissie
technischecommissie@tvmariahoeve.nl
Heleen Kool, bestuurslid Communicatie & PR
info@tvmariahoeve.nl

Commissies

TV Mariahoeve kent de volgende commissies:

Technische commissie

Wil je lid worden van de technische commissie? Meld je aan via technischecommissie@tvmariahoeve.nl.

De technische commissie is verantwoordelijk voor:

  • Deelname van teams aan de KNLTB-competitie (voorjaar en najaar).
  • Het organiseren van de clubkampioenschappen in september.

Activiteitencommissie

Ook voor deze commissie zoeken we enthousiaste leden. Meld je aan via activiteiten@tvmariahoeve.nl.

De activiteitencommissie is o.a. verantwoordelijk voor:

  • Het organiseren van de afsluiting van de competitie in samenwerking met de Technische Commissie.
  • Het Bockbiertoernooi in november.
  • Het organiseren van gezelligheidstoernooien en de afsluiting van de competitie in samenwerking met de activiteitencommissie.
  • Wekelijks de tossavond op dinsdag begeleiden.

Jeugdcommissie

Ben je een enthousiaste ouder, of ben je lid en vind je het gewoon leuk om de jeugdteams te begeleiden tijdens de competitie? Meld je aan via jeugd@tvmariahoeve.nl.

Toernooicommissie

In de eerste week van juli organiseert deze commissie ons eigen open toernooi, de Mariahoeve Open. De commissie bestaat uit Ivar (voorzitter), Lenie (toernooileider), Pim (financiën), Dave (PR & marketing) en Ronald (activiteiten).

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: