Statuten en huishoudelijk reglement


Statuten

Informatie over rechten en plichten vind je in de statuten van TV Mariahoeve.

Huishoudelijk reglement

TV Mariahoeve beschikt over een huishoudelijk reglement.

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: